ผนังกั้นน้ำ ALU-LOG โดย บริษัท ฟลัด โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชำนาญการด้านผนังกั้นน้ำ มีประสบการณ์การป้องกันน้ำท่วมมามากกว่า 20 ปี ในประเทศไต้หวันและอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากมหาอุทกภัยและน้ำท่วมครั้งใหญ่มาหลายต่อหลายครั้ง และสามารถป้องกันน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี ผนังกั้นน้ำ ALU-LOG เป็นนวัตกรรมป้องกันน้ำท่วมได้รับความสำเร็จจริงที่มีการออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และการบริการเป็นหัวใจหลักสำคัญของ ALU-LOG จึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายประเภท เพื่อรองรับตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการป้องกันน้ำท่วม และสามารถรับรองคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผนังกั้นน้ำ ได้เป็นอย่างดีจากรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น รางวัลล่าสุด The first Session of the World Chinese Invented The Nobel Prize Trophy 2012 เป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไต้หวัน ที่ได้รับรางวัลจากจากรองประธานาธิบดีประเทศไต้หวัน และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ยังเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมติดอันดับหนึ่งในสิบ ของประเทศไต้หวัน


          เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน โรงงาน และ สถานที่ต่าง ๆ จากภัยธรรมชาติอุทกภัยน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ALU-LOG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยทีมงานคุณภาพของบริษัทฯ

Home | About Us | Products | Service | Reference | Contact Us
ผนังป้องกันน้ำท่วม,ป้องกันน้ำท่วม,กำแพงกั้นน้ำ, คันกั้นน้ำ,ป้องกันน้ำ,น้ำท่วม,ประตูกั้นน้ำท่วม,ประตูกันน้ำ,กำแพงกั้นน้ำ,พนังกั้นน้ำ,อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม,แผงกันน้ำ,แผ่นป้องกันน้ำท่วม, แผ่นกั้นน้ำ,ประตู Knock Down , ถอดเก็บได้ ,กันน้ำ,Flood barrie ,Flood Door

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ฟลัด โซลูชั่น  เทคโนโลยี จำกัด ข้อความเนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎใน  ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ  ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน เลียนแบบดัดแปลง หรือ  ตีพิมพ์ซ้ำ มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางฝ่าฝืนบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด
Copyright © 2013-2021 Flood Solution Technology Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com