PUSHABLE FLOOD DOOR
PUSHABLE FLOOD DOOR
PUSHABLE FLOOD DOOR
PUSHABLE FLOOD DOOR
Pushable Flood Door คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในลักษณะเป็นประตูบานพับถาวรขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นประตูและยังสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ทางเข้าอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน, ประตูโรงงาน, ทางลงชั้นใต้ดิน
Home | About Us | Products | Service | Reference | Contact Us
ผนังป้องกันน้ำท่วม, การป้องกันน้ำท่วม,  กำแพงกั้นน้ำ, คันกั้นน้ำ, การป้องกันน้ำท่วม, น้ำท่วม, ประตูกั้นน้ำท่วม,ประตูกันน้ำ, กำแพงกั้นน้ำ ,พนังกั้นน้ำ,อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม,แผงกันน้ำ แผ่นป้องกันน้ำท่วม, แผ่นกั้นน้ำ, ประตู Knock Down, ถอดเก็บได้ ,กันน้ำ, กั้นน้ำ , Flood barrie ,Flood Door

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ฟลัด โซลูชั่น  เทคโนโลยี จำกัด ข้อความเนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎใน  ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ  ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน เลียนแบบดัดแปลง หรือ  ตีพิมพ์ซ้ำ มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางฝ่าฝืนบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด
Copyright © 2013-2019 Flood Solution Technology Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com