มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
Bangkok University
(Rangsit Campus)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Thammasat University (Phrachan).
บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Teijin Polyester (Thailand) Limited.
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
Navanakorn Industrial Estate.
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้าบางกอกน้อย)
Electricity Generating Authority of Thailand (Bangkoknoi).
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้านวนคร)
Electricity Generating Authority of Thailand (Navanakorn).
บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
Belton Industrial (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด
OTC Daihen Asia Co.,Ltd.
บริษัท ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Stanley Electric Public Company Limited.
บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสตรี จำกัด
Jinpao Precision Industry Co.,Ltd.
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (BTS) .
1 2 3 
Home | About Us | Products | Service | Reference | Contact Us
This website belongs to the Flood Solution Technology Co., Ltd., Text elements, images, video clip, and every component that appear in http://www.alu-log.com are prohibited for commercial use or for the benefit contribution of any business. Do not violate the copyright, such as copying all or partial data, mimic republishing, otherwise it will deemed to constitute a breach of the right encroachment, and the company will take maximum legal action Copyright © 2013-2021 Flood Solution Technology Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com