การให้คำปรึกษา / ออกแบบ
การทดสอบ
การบริการหลังการขาย
 การให้คำปรึกษา / ออกแบบ
บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการด้านการสำรวจพื้นที่ พร้อมคำนวณ-ออกแบบหรือให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันวิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแนวทางการป้องกันของ ALU-LOG เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่นั้นๆ โดยเฉพาะ  บริษัทฯ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าให้แก่ท่าน โดยไม่มีเจตนามุ่งหวังทางการค้าแต่เพียงอย่างเดียว


Home | About Us | Products | Service | Reference | Contact Us
ผนังป้องกันน้ำท่วม,ป้องกันน้ำท่วม,กำแพงกั้นน้ำ, คันกั้นน้ำ,ป้องกันน้ำ,น้ำท่วม,ประตูกั้นน้ำท่วม,ประตูกันน้ำ,กำแพงกั้นน้ำ,พนังกั้นน้ำ,อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม,แผงกันน้ำ,แผ่นป้องกันน้ำท่วม, แผ่นกั้นน้ำ,ประตู Knock Down , ถอดเก็บได้ ,กันน้ำ,Flood barrie ,Flood Door

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ฟลัด โซลูชั่น  เทคโนโลยี จำกัด ข้อความเนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎใน  ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ  ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน เลียนแบบดัดแปลง หรือ  ตีพิมพ์ซ้ำ มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางฝ่าฝืนบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด
Copyright © 2013-2021 Flood Solution Technology Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com