STOP LOG
STOP LOG คือ ผลิตภัณฑ์แผงกั้นน้ำหรือผนังป้องกันน้ำ ระบบ Knock Down (ถอดเก็บได้) ผนังป้องกันน้ำท่วม, การป้องกันน้ำท่วม, กำแพงกันน้ำ , คันกั้นน้้ำ, ประตูกั้นน้ำท่วม, พนังกั้นน้ำ, อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำผ่านเข้ามาตามช่องทางต่าง ๆSTORAGE RACK
Storage Rack คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสำหรับจัดเก็บ Panel (แผ่นอลูมิเนียม) หลังจากที่ไม่ใช้งานแล้ว ชุดจัดเก็บออกแบบให้มีที่คล้องห่วงกุญแจสำหรับล็อค เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญรวมถึงการป้องกันการขโมยหรือสูญหายได้

VENT GUARD
Vent Guard คือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสถานที่ที่เป็นช่องระบายอากาศ เช่น ช่องระบายอากาศชั้นใต้ดิน, ช่องระบายอากาศที่อยู่สูงจากพื้นไม่มาก รวมถึงช่องหน้าต่างที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม

CANAL STOP
Canal Stop คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้คล้ายกับประตูน้ำ (ประตูระบายน้ำ) แต่ทำหน้าที่ไม่เหมือนประตูน้ำทั่วไปที่ควบคุมปริมาณการระบายของน้ำเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ Canal Stop จะทำการกั้นน้ำที่ไหลตามท่อระบายน้ำโดยการเปิด-ปิด เพื่อป้องกันน้ำที่เอ่อล้นตามท่อระบายน้ำหรือต้นทางน้ำ ไม่ให้ไหลเข้าภายในพื้นที่ โดยออกแบบเป็น 2 ชนิด
- Manual Type
- Electric Type

FLOOD DOOR (MULTI POINT LOCK SYSTEM)
FLOOD DOOR (MULTI POINT LOCK SYSTEM) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในลักษณะเป็นประตูบานพับถาวร ทำหน้าที่เหมือนประตูเรือดำน้ำ สามารถป้องกันน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสถานที่ หรือห้องสำคัญ ๆ ที่อยู่ชั้นใต้ดิน เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า, ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน, หรืออื่น ๆ ที่สำคัญ

PUSHABLE FLOOD DOOR
Pushable Flood Door คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในลักษณะเป็นประตูบานพับถาวรขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นประตูและยังสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ทางเข้าอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน , ประตูโรงงาน , ทางลงชั้นใต้ดิน

STOP PANEL HYDRAULIC TYPE
Stop Panel Hydraulic Type คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปกรณ์ Hydraulic (ระบบอัตโนมัติ) ช่วยผลักยกแผงกั้นน้ำสแตนเลส ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาภายในพื้นที่ ซึ่งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในขณะใช้งาน โดยเฉพาะกับสถานที่ที่ไม่อำนวยต่อการควบคุม เช่น บริเวณที่มีลักษณะป็นอุโมงค์ หรือ ทางลงที่จอดรถชั้นใต้ดิน

Home | About Us | Products | Service | Reference | Contact Us
ผนังป้องกันน้ำท่วม,ป้องกันน้ำท่วม,กำแพงกั้นน้ำ, คันกั้นน้ำ,ป้องกันน้ำ,น้ำท่วม,ประตูกั้นน้ำท่วม,ประตูกันน้ำ,กำแพงกั้นน้ำ,พนังกั้นน้ำ,อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม,แผงกันน้ำ,แผ่นป้องกันน้ำท่วม, แผ่นกั้นน้ำ,ประตู Knock Down , ถอดเก็บได้ ,กันน้ำ,Flood barrie ,Flood Door

เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ฟลัด โซลูชั่น  เทคโนโลยี จำกัด ข้อความเนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎใน  ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ  ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วน เลียนแบบดัดแปลง หรือ  ตีพิมพ์ซ้ำ มิฉะนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางฝ่าฝืนบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด
Copyright © 2013-2021 Flood Solution Technology Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com